ІСТОРІЯ : КЛУБ : ЗАХОДИ : РЕКРУТАМ : ПОСИЛАННЯ : ФОРУМ
 

Відзнака «Українська Боєва Управа 1914»

 

Відзнака випущена як пропам'ятна у 1918р. Ймовірно відзнаки були іменними. У листі С.Гайдучка до проф. І.Боберського від 20.4.1928р. зазначено: «пригадую Вам також, що рад би я мати відзнаки від Вас себто Січову, Гал.Армії і Б.У. Якщо ви могли тої останньої зрезигнувати, дуже прошу о них». Ймовірно у листі йшлося про особисту відзнаку «Українська Боєва Управа 1914» І.Боберського, членом якої він був з серпня 1914року. Можна припустити, що проф. І.Боберський «зрезигнував» і вислав С.Гайдучку такі бажані відзнаки, які потім С.Гайдучок подарував музею Військово-Історичних памяток НТШ. Сам С.Гайдучок так аргументував свою просьбу: «очевидно, що я збираю, докладаю грошей, аби потім за дурно дати до котрого нашого музею».

Під час нищення «націоналістичних» експонатів (одностроїв, прапорів, відзнак і т.п.) в сер. 60-х рр. в музеї етнографії та художнього промислу у Львові (де зберігалась збірка військово-історичних памяток), частина відзнак була розкрадена і продана окремими працівниками КГБ приватним особам. За спогадами ветеранів-фалеристів Львова 50-6 0рр. — Павла Маліша (провадив інтенсивний обмін з С.Гайдучком), Теофіла Максиська, Михайла Возняка, Гліба Рокотова, Віктора Ішуніна, Миколи Логвиненка, Анатолія Цитовича та Ананія Дутки, Миколи Лебіги (покійних), деякі працівники музею, з метою врятування безцінних експонатів, непомітно «викрадали» відзнаки перед їх знищенням, які потім дарували чи продавали за символічні суми довіреним особам.

Вдалося відслідкувати долю відзнаки «Українська Боєва Управа 1914» під № 19, яка, ймовірно, пройшла через ряд приватних збірок від І.Боберського, С.Гайдучка, музей НТШ, була «врятована» невідомою особою в сер 60-х рр. від знищення, потім потрапила до приватної збірки Я.Лемика, потім до збірки В.Криси. В 2006 році відзнака була придбана одним з найбільших (понад 600 відзнак) колекціонерів-фалеристів на Україні О.Мельником з Києва.
 
                 
     
 
   
 
 
 
   
 
     
                 
     
 
   
 
 
 
   
 
     
                 

ІСТОРІЯ : КЛУБ : ЗАХОДИ : РЕКРУТАМ : ПОСИЛАННЯ : ФОРУМ

 

 

 

 

Design by Dmytro Adamenko © 2009