ІСТОРІЯ : КЛУБ : ЗАХОДИ : РЕКРУТАМ : ПОСИЛАННЯ : ФОРУМ
 

УСТАВ
КЛУБУ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ
«ЛЕГІОН УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ»

1. Загальні положення. Мета та завдання. Структура.
1.1 Клуб «Легіон Українських Сечових Стрільців» (далі — Клуб) є некомерційним, добровільним об'єднанням громадян, які вивчають історію «Легіону Українських Сечових Стрільців» — добровільного формування в складі збройних сил Австрійської імперії періоду Першої світової війни.
1.2 Метою Клубу є популяризація знань про Першу світову війну, участь у ній українців взагалі та «Легіону Українських Січових Стрільців» зокрема.
1.3 Завданням Клубу є через наукову діяльність та участь в заходах військово-історичної реконструкції втілювати в життя мету Клубу.
1.4 Клуб з метою виконання власних установчих завдань може співробітничити з іншими подібними клубами й вступати з ними в будь-які об'єднання.
1.5 Клуб може корегувати власні уставні документи з метою досягнення максимального ефекту від вирішення завдань.
1.6 Клуб раздідено на наукову частину та групу військово-історичної реконструкції.
1.7 Клуб очолює Голова Клубу.

2. Членство в Клубі
2.1 Членом Клубу може стати будь-яка людина, незалежно від полової, національної, державної або расової приналежності, якщо вона досягла повноліття, разділяє мету Клубу, додержується вимог уставних документів й готова брати участь в реалізації завдань Клубу.
2.2 Щоб стати членом Клуба достатньо подати усну заяву Голові Клубу, який забов'язаний повідомити про це всіх членів Клубу.
2.3 Членом військово-історичної групи може стати будь-який член Клубу, якщо його вік та зовнішність не вступають у протиріччя історичним реаліям, якщо він виготовив мінімальний комплект однострою та спорядження та взяв участь мінімум в одному військово-історичному заході разом із Клубом.
2.4 Щоб стати членом військово-історичної групи Член Клубу має пройти таємне голосування Членів військово-історичної групи, до того ж за його кандидатуру мають позитивно висловитися не менше 2/3 присутніх.
2.5 Щоб вийти з Клубу досить зробити усну заявку Голові Клубу, який зобов'язаний повідомити про це всіх членів Клубу.
2.6 Членство в Клубі може бути припинене без згоди Члена Клубу, якщо за це рішення таємно проголосували не менше 2/3 інших Членів Клубу.

3. Права та обов'язки Членів Клубу
3.1 Член Клубу зобов'язаній:
3.1.1 Дотримуватися вимог статутних документів Клубу.
3.1.2 Брати участь в заходах, що проводяться Клубом.
3.1.3 Ділиться інформацією, яка відноситься до мети та завдання Клубу.
3.1.4 Членові групи військово-історичної реконструкції забороняється використовувати історичні однострій та екіпірування скрізь, окрім заходів Клубу.
3.2 Член Клубу має право:
3.2.1 Вимагати від інших Членів Клубу дотримання статутних документів Клубу.
3.2.2 Брати участь в заходах Клубу.
3.2.3 Обирати і бути обраним в керівні органи Клубу.

4. Порядок обрання Голови Клубу, його права та обов'язки.
4.1 Головою Клубу може бути обраний будь-який Член Клубу, якщо він:
4.1.1 Дотримується вимог статутних документів Клубу й активно бере участь в його заходах.
4.1.2 Є членом групи військово-історичної реконструкції.
4.1.3 Бере участь у всіх заходах Клубу, починаючи з моменту свого вступу до Клубу.
4.1.4 Якщо він пройшов таємне голосування Членів Клубу, до того ж за нього було подано просту більшість голосів.
4.1.5 Голова Клубу обирається терміном на 1 рік.
4.1.6 Голова Клубу може бути переобраний раніше терміну здійснення своїх повноважень, якщо за це висловилися більш ніж 2/3 Членів Клубу.
4.2 Голова Клубу має право:
4.2.1 Виступати від імені Клубу на переговорах із зацікавленими в співпраці з Клубом особами, іншими клубами та об'єднаннями.
4.2.2 Репрезентувати Клуб в об'єднанні.
4.2.3 Приймати усні заяви від кандидатів в Члены Клуба.
4.3 Голова Клубу зобов'язан:
4.3.1 Брати участь во всіх заходих Клубу.
4.3.2 Надавати повну інформацію про всі заходи та пропозиції, що відносяться до мети та завдання Клубу.
4.3.3 Накладати дисциплінарні стягнення й оголошувати заохочення Членам Клубу.
4.3.4 Оповіщати Членів Клубу про подані заяви від кандидатів в Члени Клубу.


ІСТОРІЯ : КЛУБ : ЗАХОДИ : РЕКРУТАМ : ПОСИЛАННЯ : ФОРУМ

 

 

 

 

Design by Dmytro Adamenko © 2009